Ciekawe ubarwienie ptaków

Kraska zwyczajna to gatunek ptaka, który w wielu częściach Polski znany jest jako siwka. Jest to średnich rozmiarów ptak , będący przedstawicielem krasek, którego tryb życia niewątpliwie uznać można za wędrowny. Kraska zwyczajna zamieszkuje obszary prawie całej Europy. Szczególnie natomiast upodobała sobie tereny południowe oraz północny wschód od strony Bałtyku i Rosji. Kraskę zobaczyć można również w środkowej i południowej Azji i północnozachodniej Afryce.

Ostatnimi czasy zauważa się wyraźny spadek liczby osobników tego gatunku. Można powiedzieć, iż w niektórych krajach nie występuje już w ogóle. Warto wspomnieć, że spośród wszystkich kraskowatych, to właśnie kraska zwyczajna jest jedynym przedstawicielem, którego można zobaczyć na obszarze Europy. O południowym pochodzeniu kraski mówi jej egzotyczne ubarwienie, które jest w pięknym, niebiesko rdzawym kolorze. Kraska zwyczajna nie wyróżnia się dymorfizmem płciowym.

Ptaki ubarwienie

Różnice wynikają jednak z pór roku, w trakcie których poszczególna płeć zmienia swoje upierzenie. Budowa ciała kraski zwyczajnej jest mała, a skrzydła mają zaokrąglony kształt. Kraska zwyczajna ma też szalenie mocny, czarny dziób oraz nogi, które mają typowy żółtawy kolor. W przypadku młodych ptaków, ubarwienie nie jest tak wyraźne i kontrastowe. Czytaj dalej Ciekawe ubarwienie ptaków

Upierzenie ptaków

Bocian biały to ptak z rodziny bocianowatych, który ma dość szeroki zasięg występowania. Jest to gatunek, który spotkać można w szczególności na terenie środkowej i wschodniej Azji, Półwyspu Pinerejskiego, Półwyspu Bałkańskiego, Azji Mniejszej i Azji Środkowej oraz Północnej Afryki. Bociany białe przystosowały się do odznaczających się dość wysoką wilgotnością terenów nizinnych, które porośnięte są niezbyt wysoką roślinnością, natomiast bardzo często znajdują się w pobliżu obszarów zamieszkiwanych przez człowieka.

Swoje gniazda bociany białe tworzą zwykle na wysokich drzewach albo też różnorodnych słupach i kominach. Tworzą kolistego kształtu gniazda, których szerokość mierzy zwykle około 1,5 metra. Ulubionym jedzeniem bociana białego są drobne bezkręgowce, płazy, małych rozmiarów gady, ryby, bądź też nawet mniejsze gryzonie. Gatunki tego ptaka osiągają szalenie często nawet do 100 centymetrów długości. Również rozpiętość skrzydeł tego przedstawiciela bocianowatych jest zaskakująca- może osiągać nawet 200 centymetrów.

Ptaki a skrzydła

Bocian biały to gatunek ptaka, który charakteryzuje się jednakowym upierzeniem u samca i samicy płci. Głowa, tułów , a także brzuch bociana białego są w białym kolorze, natomiast na skrzydłach znajdują się czarne lotki. Kontrast stanowią czerwone nogi oraz dziób, dzięki którym ptak ten jest bardzo prosty do rozpoznania. Lęg bociana białego odbywa się raz do roku. Czytaj dalej Upierzenie ptaków

Ptaki a tereny podmokłe

Mimo, że pustułka nie osiąga żadnych ogromnych rozmiarów, jakie przypisać można wielu osobnikom z rodziny sokołowatych, jest to drapieżny ptak będący jednym z jej reprezentantów. Pustułka zwyczajna to ptak, który oblega obszar prawie całego kontynentu europejskiego, aż po wysokie Alpy i wschodnią Azję, a Afrykę w południowej części od Sahary.

Swoim zasięgiem występowania pustułka omija jednak koło podbiegunowe, do którego warunków klimatycznych, gatunek ten nie jest właściwie przystosowany. Bezwzględnie największą liczebność pustułki zwyczajnej można zauważyć się w takich krajach Europy Zachodniej jak Niemcy, Wielka Brytania i Hiszpania. Spośród tych krajów niezaprzeczalny prym wiodą Niemcy, na terenie których występować może aż 60 tysięcy par. W obecnych czasach nasz kraj nie zalicza się do ulubionych miejsc pomieszkiwania tego ptaka.

Ptaki

Pomimo to, jest to w dalszym ciągu najliczniejszy sokół na obszarze całego kraju. Grzbiet i skrzydła pustułki mają rdzawo brązową barwę, która kontrastuje się z czarnymi plamami oraz pazurami. Spód ciała ma przepiękny, kremowy kolor, który jest charakterystycznie- bardzo gęsto, nakrapiany. Zarówno u samca jak i samicy zauważyć można długi, szaroniebieski ogon. U samca posiada on jednak, białą na brzegach, czarną pręgę, która u samicy występuje dodatkowo w towarzystwie węższych, ciemnych prążków. Skrzydła pustułki zaliczyć można do wąskich i długich, o końcach przypominających kształtem ostry sierp. Czytaj dalej Ptaki a tereny podmokłe