Ptaki a tereny podmokłe

Mimo, że pustułka nie osiąga żadnych ogromnych rozmiarów, jakie przypisać można wielu osobnikom z rodziny sokołowatych, jest to drapieżny ptak będący jednym z jej reprezentantów. Pustułka zwyczajna to ptak, który oblega obszar prawie całego kontynentu europejskiego, aż po wysokie Alpy i wschodnią Azję, a Afrykę w południowej części od Sahary.

Swoim zasięgiem występowania pustułka omija jednak koło podbiegunowe, do którego warunków klimatycznych, gatunek ten nie jest właściwie przystosowany. Bezwzględnie największą liczebność pustułki zwyczajnej można zauważyć się w takich krajach Europy Zachodniej jak Niemcy, Wielka Brytania i Hiszpania. Spośród tych krajów niezaprzeczalny prym wiodą Niemcy, na terenie których występować może aż 60 tysięcy par. W obecnych czasach nasz kraj nie zalicza się do ulubionych miejsc pomieszkiwania tego ptaka.

Ptaki

Pomimo to, jest to w dalszym ciągu najliczniejszy sokół na obszarze całego kraju. Grzbiet i skrzydła pustułki mają rdzawo brązową barwę, która kontrastuje się z czarnymi plamami oraz pazurami. Spód ciała ma przepiękny, kremowy kolor, który jest charakterystycznie- bardzo gęsto, nakrapiany. Zarówno u samca jak i samicy zauważyć można długi, szaroniebieski ogon. U samca posiada on jednak, białą na brzegach, czarną pręgę, która u samicy występuje dodatkowo w towarzystwie węższych, ciemnych prążków. Skrzydła pustułki zaliczyć można do wąskich i długich, o końcach przypominających kształtem ostry sierp. Czytaj dalej Ptaki a tereny podmokłe